Obozy Militarne

Oferta obozów militarnych z elementami szkolenia wojskowego kierowana jest do Szkół Mundurowych prowadzących specjalistyczny program nauczania

oraz do grup zorganizowanych dla uczestników powyżej 15 roku życia. Wiek został wymuszony zaawansowanym stopniem szkolenia oraz programem nauczania.

Program zajęć układany jest indywidualnie dla potrzeb i zainteresowań danej grupy.


Podczas obozu uczestnicy mają okazję szkolić się z bardzo szerokiej gamy zagadnień wiedzy ogólnowojskowej pod okiem doświadczonych instruktorów:

Musztra – trening, którego celem jest wyszkolenie w sprawnym wykonywaniu rozkazów. W najbardziej podstawowej części obejmuje sprawne zajmowanie miejsca w szyku podczas zbiórek (m.in. w szeregu, dwuszeregu, kolumnie marszowej), marsz krokiem równym i defiladowym, zwroty w miejscu i w marszu, oddawanie honorów, chwyty bronią itp.

Budowa i obsługa broni oraz postawy strzeleckie – Zajęcia mające na celu przedstawienie i przyswojenie wiedzy z zakresu budowy i zasady działania broni palnej oraz przyjmowania prawidłowych postaw strzeleckich z jednoczesnym naciskiem na bezpieczną obsługę broni palnej.

OPBMR (Obrona przed bronią masowego rażenia) – szkolenie mające zapewnić niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas działań w warunkach skażeń powstałych na skutek użycia broni jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej, jak również w wyniku uwolnienia substancji niebezpiecznych w sytuacjach innych niż uderzenie BMR.

Łączność wojskowa – Nauka nawiązywania kontaktu drogą radiową, prowadzenie poprawnej korespondencji i porządku radiowego, zaznajomienie z alfabetem fonetycznym NATO oraz nadawanie i odbieranie meldunków.

Taktyka – Szkolenie mające na celu nauczenia zasad z poruszania się i działania na polu walki w zależności od powstałej sytuacji bojowej. Teoria i praktyka przygotowania i prowadzenia walki przez ogólnowojskowe pododdziały, oraz koordynację działań taktycznych

Nawigacja – to sztuka precyzyjnego przemieszczania się w terenie. Umiejętność nawigacji w terenie ma podstawowy wpływ na powodzenie misji. Oddziały muszą znaleźć się w odpowiednim miejscu o ściśle określonym czasie. Nawigacja jest niemożliwa bez podstawowych narzędzi, którymi są mapa i kompas.

Maskowanie – ogół przedsięwzięć mający na celu ukrycie wojsk, sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych, przy użyciu podręcznych środków maskujących oraz przez właściwe wykorzystanie maskujących warunków terenowych.

Sztuka przetrwania (surwiwal) – wiedza i umiejętności związane z zaradnością i przetrwaniem poza cywilizacją w ciężkich warunkach działań oraz w warunkach zagrożeń podczas klęsk żywiołowych i katastrof komunikacyjnych.

Symulacje ( Gry ) – wykorzystując repliki ASG lub Paintball na terenie naszego poligonu, istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji pola walki z systemem trafień. Symulacja taka pozwala odzwierciedlić to, co dzieje się na prawdziwym polu walki.

Całość zajęć prowadzą instruktorzy z JS3102. Ich profesjonalizm oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą powoduje,

iż obóz staje się przygodą i świetną zabawą, która pozostaje w pamięci na długie lata.
Młodzież świetnie się bawiąc nabiera doświadczenia i samodyscypliny. Co skutkuje w pozytywny rozwój młodego człowieka.

Top